Balans i Tid
Alla blogginlägg

Lansering av arbetsmiljöenkät

Nu är vår arbetsmiljöenkät äntligen släppt. Du väljer mellan över 100 färdiga frågeställningar att skicka ut till dina arbetsgrupper. Alla svar som behöver åtgärdas hamnar i den digitala handlingsplanen för enkel, snabb och tydlig hantering.

Skapa enkät

Du skapar snabbt en enkät utifrån de kategorier som är vanliga när det gäller arbetsmiljöfrågor, ex arbetsuppgifter, arbetstider, kränkande särbehandling, digital- och fysisk arbetsmiljö.

Du kan sedan välja att återanvända samma enkät för att se om insatser givit önskad effekt.

Självklart kan du skapa egna frågeställningar.

Nedan en bild hur det ser ut när du skapar enkäten:

Utskick

Enkäten skickas ut till alla i den valda gruppen via e-post. Påminnelser kommer automatiskt till de som ej svarat. Svaren är anonyma och man kan bara svara en gång per person och enkät.

Sammanställning i handlingsplan

När alla svaren kommit in så samlas de frågeställningar som har fått ett negativt svar på i en handlingsplan. I handlingsplanen får du som chef en överskådlig bild av vad som behöver arbetas med. Här sköter du all dokumentation kring så som riskbedömning, åtgärd, datum, ansvarig samt uppföljning. När du är klar med detta så markerar du åtgärden som klar och den hamnar i arkivet.

Nedan en bild på riskmatrisen som du får stöd av i er riskbedömning.

Varför välja denna arbetsmiljöenkät?

Med fördel används arbetsmiljöenkäten tillsammans med Balans i Tid för att kunna fördjupa sig inom olika arbetsmiljöområden. Enkätsvaren är, till skillnad från färgerna i Balans i Tid, anonyma.

Du får färdiga frågeställningar att välja mellan och du kan skicka ut mindre antal frågor lite oftare. På så sätt undviker man att det blir för mycket att åtgärda på en gång. Det blir enklare och mer naturligt att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet löpande under året. Du kan snabbt se de samlade insatserna då du ska göra den årliga uppföljningen.

För mer info se: Balans i Tid — Spara pengar med välmående personal

Ta kontakt för en kostnadsfri visning

 

Mvh Teamet bakom Balans i Tid

 

David Jönsson

David Jönsson

Senaste nytt

Här hittar du allt ifrån tips & trix, nyheter och aktuella ändringar till djupgående artiklar kring arbetsmiljö och välmående.

Nyhetsbrev

Vi tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom forskning och gällande råd och rön. Via vårt nyhetsbrev får du som kund tillgång till artiklar och forskning inom arbetsmiljöområdet.

Vi ger också konkreta tips som du kan ha nytta av i användandet av Balans i Tid.

LinkedIn

Vi prioriterar att säkra din data. Läs vår Integritetspolicy

Verktygen för välmående personal

Balans i Tid är ett enkelt och tidseffektivt verktyg som gör att du snabbt kan fånga upp signaler på en osund arbetsbelastning hos dina medarbetare.

Henric Hagelberg, Leg Psykolog, ger er en fördjupad introduktion till hur man kan använda sig av Balans i Tid.

Ett tips är att ni ser denna film tillsammans med era medarbetare inför uppstarten av att börja arbeta förebyggande på riktigt.

Appen - för anställda

Här kan alla anställda fylla i sin färg, se historik och åtgärder.

Fyll i färg

Med två knapptryck har användaren registrerat nuvarande arbetsbelastning. Beroende på chefens inställningar kan detta även visas för kollegorna med syfte att öka samarbetet i personalgrupper.

Se mål, rutiner och åtgärder

All information som användaren kan behöva finns på en och samma sida för en snabb och enkel överblick. Transparens är en viktig faktor för en god arbetsmiljö.

Påminnelse för registrering

Att fylla i färgen är extra svårt att komma ihåg när det är stressigt. Genom automatiska notiser när det är dags kan de anställda fokusera på sina arbetsuppgifter.

Adminpanelen - för chefer

Få en tydlig överblick över alla anställda och fånga snabbt upp personal som upplever hög arbetsbelastning och minska risken för sjukskrivningar.

Statistik

Följ upp, jämför och analysera! Med vårt statistikverktyg får du begriplig information som du t.ex. kan använda vid resurs- och verksamhetsplanering.

Åtgärder

Med Balans i Tid följer ett dokumentationssystem som ger möjlighet att skapa åtgärder för personal som upplever hög arbetsbelastning och riskerar sjukskrivning. Överenskomna åtgärder dokumenteras och finns lättillgängligt även i appen för den berörda personalen.

Feedback

Var med och påverka vad Balans i Tid ska utveckla härnäst. Skicka in alla era idéer eller förbättringsförslag via formuläret i adminpanelen.

Framtidens företagshälsovård

AIRHälsan ger er stöd och hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Samarbete

AIRHälsan har tillsammans med Balans i Tid tagit fram ett nytt och unikt sätt att leverera arbetsmiljötjänster.

Modern företagshälsovård

Arbetslivet har förändrats och därmed behöver företagshälsovården och dess leveranssätt också utvecklas och moderniseras. Därför har AIRHälsan och Balans i Tid tagit fram ett modernt och digitalt arbetssätt. Detta innebär att företag och verksamheter enkelt och effektivt kan fånga upp signaler på en osund och sund arbetsmiljö och snabbt få stöd via AIRHälsans tjänster.

Läs mer

Läs mer om AIRHälsan och vårt samarbete för att skapa hälsosamma företag.