Balans i Tid
Alla blogginlägg

Kommande funktioner i Balans i Tid

OSA-checken är ett enkelt digitalt verktyg för att underlätta för chefer och skyddsombud att undersöka och åtgärda eventuella brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, AFS 2015:4. Det handlar om den psykiska hälsan och hur våra arbetsförhållande påverkar oss.

OSA-checken 

Du väljer färdiga frågeställningar som är baserade på lagstiftningens krav. Sätt snabbt ihop de frågor du vill ha svar på och välj när dina medarbetare senast ska svara. När svaren kommer så trillar de som behöver åtgärdas automatiskt in i en handlingsplan där ni bedömer risken utifrån en pedagogisk riskmatris samt dokumenterar planerade åtgärder och följer upp dessa. 

Alla åtgärder i en och samma handlingsplan 

Alla svar som behöver åtgärdas kommer direkt in i handlingsplanen och ni dokumenterar allt här.  Arkiverade åtgärder hamnar i annan mapp då risken bedöms som hanterad. Ni kommer enkelt åt tidigare utskick och kan se resultat eller återanvända enkäter. 

Vinster med att arbeta löpande 

Vår erfarenhet är att man arbetar med skyddsronder en gång per år och alldeles för många gånger blir arbetet inte klart. Kan upplevas övermäktigt med att svara på alla frågor samt att det som ej är bra också måste åtgärdas. Arbetar man mer kontinuerligt med att undersöka arbetsmiljön så håller man en levande diskussion under året och det blir ofta inte så stora saker när man väl har koll på den. Ett aktivt arbetsmiljöarbete gör att din personal känner sig hörda, sedda och behövda. Detta i sin tur leder till bättre trivsel och samarbete samt ökad produktivitet. 

Släpps inom kort 

Tjänsten kommer att släppas under augusti , är ni intresserade av en visning så kontakta oss. Vi kan redan nu ge en demo för hur det kommer att se ut.  

Vårt koncept bygger mycket på att man ska arbeta med en annan frekvens med arbetsmiljöfrågor. På detta sätt kan man också arbeta förebyggande på riktigt och därmed spara pengar genom att undvika onödiga sjukskrivningar.  

David Jönsson

David Jönsson

Senaste nytt

Här hittar du allt ifrån tips & trix, nyheter och aktuella ändringar till djupgående artiklar kring arbetsmiljö och välmående.

Nyhetsbrev

Vi tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom forskning och gällande råd och rön. Via vårt nyhetsbrev får du som kund tillgång till artiklar och forskning inom arbetsmiljöområdet.

Vi ger också konkreta tips som du kan ha nytta av i användandet av Balans i Tid.

LinkedIn

Vi prioriterar att säkra din data. Läs vår Integritetspolicy

Verktygen för välmående personal

Balans i Tid är ett enkelt och tidseffektivt verktyg som gör att du snabbt kan fånga upp signaler på en osund arbetsbelastning hos dina medarbetare.

Henric Hagelberg, Leg Psykolog, ger er en fördjupad introduktion till hur man kan använda sig av Balans i Tid.

Ett tips är att ni ser denna film tillsammans med era medarbetare inför uppstarten av att börja arbeta förebyggande på riktigt.

Appen - för anställda

Här kan alla anställda fylla i sin färg, se historik och åtgärder.

Fyll i färg

Med två knapptryck har användaren registrerat nuvarande arbetsbelastning. Beroende på chefens inställningar kan detta även visas för kollegorna med syfte att öka samarbetet i personalgrupper.

Se mål, rutiner och åtgärder

All information som användaren kan behöva finns på en och samma sida för en snabb och enkel överblick. Transparens är en viktig faktor för en god arbetsmiljö.

Påminnelse för registrering

Att fylla i färgen är extra svårt att komma ihåg när det är stressigt. Genom automatiska notiser när det är dags kan de anställda fokusera på sina arbetsuppgifter.

Adminpanelen - för chefer

Få en tydlig överblick över alla anställda och fånga snabbt upp personal som upplever hög arbetsbelastning och minska risken för sjukskrivningar.

Statistik

Följ upp, jämför och analysera! Med vårt statistikverktyg får du begriplig information som du t.ex. kan använda vid resurs- och verksamhetsplanering.

Åtgärder

Med Balans i Tid följer ett dokumentationssystem som ger möjlighet att skapa åtgärder för personal som upplever hög arbetsbelastning och riskerar sjukskrivning. Överenskomna åtgärder dokumenteras och finns lättillgängligt även i appen för den berörda personalen.

Feedback

Var med och påverka vad Balans i Tid ska utveckla härnäst. Skicka in alla era idéer eller förbättringsförslag via formuläret i adminpanelen.

Framtidens företagshälsovård

AIRHälsan ger er stöd och hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Samarbete

AIRHälsan har tillsammans med Balans i Tid tagit fram ett nytt och unikt sätt att leverera arbetsmiljötjänster.

Modern företagshälsovård

Arbetslivet har förändrats och därmed behöver företagshälsovården och dess leveranssätt också utvecklas och moderniseras. Därför har AIRHälsan och Balans i Tid tagit fram ett modernt och digitalt arbetssätt. Detta innebär att företag och verksamheter enkelt och effektivt kan fånga upp signaler på en osund och sund arbetsmiljö och snabbt få stöd via AIRHälsans tjänster.

Läs mer

Läs mer om AIRHälsan och vårt samarbete för att skapa hälsosamma företag.