Personal som mår bra presterar bättre

Glöm långa enkäter som tar tid och som kan vara svåra att analysera. Fokusera på varje enskild medarbetare och fånga tidigt upp risk för ohälsa med hjälp av Balans i Tid.

Senaste: Testa Balans i Tid helt gratis under fyra månader!

Kristianstads kommun

“Balans i Tid ger mig som chef tidiga indikationer om medarbetarens upplevda arbetsbelastning och jag använder ofta information från verktyget vid både formella och informella samtal. Verktygets transparens är en nyckelfunktion som också ger mig en bild av hur samarbete och stöttning fungerar inom arbetslaget.

Statistiken verktyget ger mig är lättöverskådlig och visar hur arbetsbelastningen fluktuerar över året, både på verksamhets och individnivå och hjälper mig att planera verksamheten och fördela resurserna.”

Linda Nilosjö
enhetschef Rehabenheten Kristianstad kommun

Några företag som redan använder Balans i Tid för en bättre arbetsmiljö och ökad trivsel

Cederblads
Optimera

Redo för en välmående arbetsplats? Testa gratis i 4 månader, eller kontakta oss för en rundtur.

Verktygen för välmående personal

Balans i Tid är ett enkelt och tidseffektivt verktyg som gör att du snabbt kan fånga upp signaler på en osund arbetsbelastning hos dina medarbetare.

Henric Hagelberg, Leg Psykolog, ger er en fördjupad introduktion till hur man kan använda sig av Balans i Tid.

Ett tips är att ni ser denna film tillsammans med era medarbetare inför uppstarten av att börja arbeta förebyggande på riktigt.

Appen - för anställda

Här kan alla anställda fylla i sin färg, se historik och åtgärder.

Fyll i färg

Med två knapptryck har användaren registrerat nuvarande arbetsbelastning. Beroende på chefens inställningar kan detta även visas för kollegorna med syfte att öka samarbetet i personalgrupper.

Se mål, rutiner och åtgärder

All information som användaren kan behöva finns på en och samma sida för en snabb och enkel överblick. Transparens är en viktig faktor för en god arbetsmiljö.

Påminnelse för registrering

Att fylla i färgen är extra svårt att komma ihåg när det är stressigt. Genom automatiska notiser när det är dags kan de anställda fokusera på sina arbetsuppgifter.

Adminpanelen - för chefer

Få en tydlig överblick över alla anställda och fånga snabbt upp personal som upplever hög arbetsbelastning och minska risken för sjukskrivningar.

Statistik

Följ upp, jämför och analysera! Med vårt statistikverktyg får du begriplig information som du t.ex. kan använda vid resurs- och verksamhetsplanering.

Åtgärder

Med Balans i Tid följer ett dokumentationssystem som ger möjlighet att skapa åtgärder för personal som upplever hög arbetsbelastning och riskerar sjukskrivning. Överenskomna åtgärder dokumenteras och finns lättillgängligt även i appen för den berörda personalen.

Feedback

Var med och påverka vad Balans i Tid ska utveckla härnäst. Skicka in alla era idéer eller förbättringsförslag via formuläret i adminpanelen.

Framtidens företagshälsovård

AIRHälsan ger er stöd och hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Samarbete

AIRHälsan har tillsammans med Balans i Tid tagit fram ett nytt och unikt sätt att leverera arbetsmiljötjänster.

Modern företagshälsovård

Arbetslivet har förändrats och därmed behöver företagshälsovården och dess leveranssätt också utvecklas och moderniseras. Därför har AIRHälsan och Balans i Tid tagit fram ett modernt och digitalt arbetssätt. Detta innebär att företag och verksamheter enkelt och effektivt kan fånga upp signaler på en osund och sund arbetsmiljö och snabbt få stöd via AIRHälsans tjänster.

Läs mer

Läs mer om AIRHälsan och vårt samarbete för att skapa hälsosamma företag.

Distansarbete

Balans i Tid är redo för framtidens arbetsplatser

Trots relativt lång erfarenhet med personal i distansarbete kan det fortfarande kännas svårt att lyckas se hur personer mår, jämfört med hur det är när man träffas på kontoret. Balans i Tid kan här vara det perfekta verktyget för att fånga upp vilka personer som kan behöva ha ett personligt möte med dig som chef.

Fyra alternativ

Tar bara några sekunder

Undvika långa enkäter som ingen orkar svara på. Fokusera istället på ständiga uppdateringar som ger en bättre bild under årets gång. Att fylla i en färg tar bara några sekunder!

Blå

Jag har utrymme för fler arbetsuppgifter. Jag ska identifiera kollegor som har registrerat gult eller rött och erbjuda hjälp.

Grön

Jag har en bra balans för mina arbetsuppgifter. Får jag en stund över så har jag kanske möjlighet att identifiera kollegor som har registrerat gult eller rött och erbjuda min hjälp.

Gul

Jag har en tillfällig arbetstopp. Jag kan eventuellt behöva hjälp från mina kollegor.

Röd

Jag har en för hög arbetsbelastning. Jag kan eventuellt behöva hjälp från arbetsledningen och/eller kollegor.

Nyhetsbrev

Vi tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom forskning och gällande råd och rön. Via vårt nyhetsbrev får du som kund tillgång till artiklar och forskning inom arbetsmiljöområdet.

Vi ger också konkreta tips som du kan ha nytta av i användandet av Balans i Tid.

LinkedIn

Vi prioriterar att säkra din data. Läs vår Integritetspolicy

Enkelt och tydligt pris

Betala bara för så många användare du behöver! Det går snabbt och enkelt att ändra.

Gratis

0 kr /månad i 4 månader

Testa oss på riktigt, få in en rutin och arbeta med verktyget. Gratis för hela organisationen i 4 månader.

 • Fyll i färg
 • Arbetsmiljöenkät
 • Rutiner
 • Åtgärder
 • Adminpanel
 • Appen
Sätt igång nu

En tjänst

29 kr /månad per användare

För dig som till början bara vill fokusera på ett område och jobba dig upp därifrån.

 • Fyll i färg eller arbetsmiljöenkät
 • Rutiner
 • Åtgärder
 • Adminpanel
 • Appen
Sätt igång nu

Alla tjänster

49 kr /månad per användare

För dig som tar anställdas välmående på allvar för en långsiktig frisk organisation.

 • Fyll i färg
 • Arbetsmiljöenkät
 • Rutiner
 • Åtgärder
 • Adminpanel
 • Appen
Sätt igång nu

Senaste nytt

Här hittar du allt ifrån tips & trix, nyheter och aktuella ändringar till djupgående artiklar kring arbetsmiljö och välmående.

Teamet bakom Balans i Tid

Vi är taggade, vi är redo! Alla personer i Sverige ska må bra på sin arbetsplats, och det vill vi hjälpa till att skapa!

 • Joel Jensen

  • IT-ansvarig
  • M.Sc student, Civilingenjör i Informations- och kommunikationsteknik @ LTH
 • David Jönsson

  • Organisationskonsult
  • Legitimerad arbetsterapeut
 • Robert Volmer

  • Organisationskonsult
  • Legitimerad sjuksköterska

Kontakta oss

Få en genomgång av verktyget helt utan kostnad. Diskutera hur Balans i Tid kan hjälpa er organisation eller tipsa bara om ett företag som du tror hade haft nytta av Balans i Tid.

Telefon
+46 (0)70-893 89 03