Balans i Tid
Alla blogginlägg

Varför ska man följa upp personalens arbetsbelastning?

I en rapport från Arbetsmiljöverket 2021:3 visar att en av de vanligaste orsakerna till att personal blir sjukskrivna är kopplat till just arbetsbelastning. Varför ska jag då följa upp arbetsbelastningen och vad kan jag som arbetsgivare göra?

Höga kostnader 

Kostnader för näringsliv och offentlig sektor kring sjukskrivning är hög. Det är många delar i en verksamhet som påverkas då en medarbetare blir sjuk, till exempel produktionsbortfall, ökad administration, fler arbetsuppgifter för kollegorna, tid för rekrytering och introduktion. 

Man kan räkna med att en årskostnad för en medarbetare, med en månadslön på 25 000:-, vid en sjukskrivning uppgår till 278 000:- (källa Länsförsäkringar). 

Krav och resurser  

Som arbetsgivare kan vi ställa höga krav så länge personalens resurser matchar kraven. Välmående och friska verksamheter har ofta höga krav men där det också finns tillräckliga resurser. Resurser kan vara utbildning, olika hjälpmedel och stöd, antal personal, tillräcklig tid att genomföra en arbetsuppgift samt möjlighet till återhämtning. 

Det är när det blir en obalans mellan krav och resurser över en längre tid som det finns risker för personalens mående. Att vi har kortare perioder av en högre eller lägre arbetsbelastning än vad vi har resurser till är normalt och oftast inga bekymmer utan tiden är en faktor här. 

Värde, Nytta och funktion med Balans i Tid 

Med Balans i Tid får du ett verktyg att på ett enkelt sätt kunna följa upp personalens upplevelse av sin arbetsbelastning. Anledningen till att vi pratar om upplevelsen är att det är denna som avgör om hur du blir påverkad av arbetssituationen. Två kollegor som har identiska arbetsuppgifter kan uppleva belastningen olika baserat på tillgängliga resurser så som exempelvis kompetens, och erfarenhet. 

Kan du fånga upp signalerna tidigt och ha en bra dialog med din anställda kan ni också komma fram till vilka åtgärder som ska sättas in och därmed förebygga en sjukskrivning. 

Förhindrar du en enda längre sjukskrivning genom att använda Balans i Tid så kan du använda det under lång tid innan du kommer upp i summorna som det kostar att inte ha sin personal i arbete. Du får dessutom en arbetsplats där ledningen visar att man bryr sig om sin personal och att de mår bra av sitt arbete.

 

David Jönsson

David Jönsson

Senaste nytt

Här hittar du allt ifrån tips & trix, nyheter och aktuella ändringar till djupgående artiklar kring arbetsmiljö och välmående.

Nyhetsbrev

Vi tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom forskning och gällande råd och rön. Via vårt nyhetsbrev får du som kund tillgång till artiklar och forskning inom arbetsmiljöområdet.

Vi ger också konkreta tips som du kan ha nytta av i användandet av Balans i Tid.

LinkedIn

Vi prioriterar att säkra din data. Läs vår Integritetspolicy

Verktygen för välmående personal

Balans i Tid är ett enkelt och tidseffektivt verktyg som gör att du snabbt kan fånga upp signaler på en osund arbetsbelastning hos dina medarbetare.

Henric Hagelberg, Leg Psykolog, ger er en fördjupad introduktion till hur man kan använda sig av Balans i Tid.

Ett tips är att ni ser denna film tillsammans med era medarbetare inför uppstarten av att börja arbeta förebyggande på riktigt.

Appen - för anställda

Här kan alla anställda fylla i sin färg, se historik och åtgärder.

Fyll i färg

Med två knapptryck har användaren registrerat nuvarande arbetsbelastning. Beroende på chefens inställningar kan detta även visas för kollegorna med syfte att öka samarbetet i personalgrupper.

Se mål, rutiner och åtgärder

All information som användaren kan behöva finns på en och samma sida för en snabb och enkel överblick. Transparens är en viktig faktor för en god arbetsmiljö.

Påminnelse för registrering

Att fylla i färgen är extra svårt att komma ihåg när det är stressigt. Genom automatiska notiser när det är dags kan de anställda fokusera på sina arbetsuppgifter.

Adminpanelen - för chefer

Få en tydlig överblick över alla anställda och fånga snabbt upp personal som upplever hög arbetsbelastning och minska risken för sjukskrivningar.

Statistik

Följ upp, jämför och analysera! Med vårt statistikverktyg får du begriplig information som du t.ex. kan använda vid resurs- och verksamhetsplanering.

Åtgärder

Med Balans i Tid följer ett dokumentationssystem som ger möjlighet att skapa åtgärder för personal som upplever hög arbetsbelastning och riskerar sjukskrivning. Överenskomna åtgärder dokumenteras och finns lättillgängligt även i appen för den berörda personalen.

Feedback

Var med och påverka vad Balans i Tid ska utveckla härnäst. Skicka in alla era idéer eller förbättringsförslag via formuläret i adminpanelen.

Framtidens företagshälsovård

AIRHälsan ger er stöd och hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Samarbete

AIRHälsan har tillsammans med Balans i Tid tagit fram ett nytt och unikt sätt att leverera arbetsmiljötjänster.

Modern företagshälsovård

Arbetslivet har förändrats och därmed behöver företagshälsovården och dess leveranssätt också utvecklas och moderniseras. Därför har AIRHälsan och Balans i Tid tagit fram ett modernt och digitalt arbetssätt. Detta innebär att företag och verksamheter enkelt och effektivt kan fånga upp signaler på en osund och sund arbetsmiljö och snabbt få stöd via AIRHälsans tjänster.

Läs mer

Läs mer om AIRHälsan och vårt samarbete för att skapa hälsosamma företag.