Balans i Tid
Alla blogginlägg

Unikt samarbete med AIRHälsan

Nu kan vi stolt berätta att vi har inlett ett samarbete med AIRHälsan i Norrköping. Vi har tillsammans skapat en arbetsmetod som vi verkligen tror på och där det förebyggande och hälsofrämjande arbetet står i fokus.

Den moderna företagshälsan 

AIRHälsan har sitt säte i Östergötland. Bolaget grundades 2020 av Maria Marin, som har lång erfarenhet med att arbeta med individer och deras välmående.  AIRHälsan arbetar med hälsa och arbetsmiljö i arbetslivet. De är specialister på att hjälpa företag och organisationer att skapa bättre förutsättningar för sina chefer och medarbetare. Rätt förutsättningar skapar arbetsplatser där medarbetare och chefer mår bra, vilket ger hållbara förutsättningar. 

Mycket av arbetet sker digitalt vilket gör att du som kund har din företagshälsa lättillgänglig. 

Samarbetet 

Vi tillhandahåller Balans i Tid till AIRHälsans kunder som i sin tur kan hålla koll på hur företaget mår och gå in med tidiga insatser som verkligen förebygger ohälsa. Vi behöver inte vänta på exempelvis upprepad frånvaro för att företagshälsan ska bli inkopplade. Detta ser vi som enorma vinster och såklart kommer även positiv feedback där man ser att personalen mår bra samt dialog kring hur man kan bibehålla detta över tid. 

Vill ni veta mer! 

Hör av er så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att komma igång med det förebyggande arbetet. 

Med vänlig hälsning 

Balans i Tid och AIRHälsan 

David Jönsson

David Jönsson

Senaste nytt

Här hittar du allt ifrån tips & trix, nyheter och aktuella ändringar till djupgående artiklar kring arbetsmiljö och välmående.

Nyhetsbrev

Vi tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom forskning och gällande råd och rön. Via vårt nyhetsbrev får du som kund tillgång till artiklar och forskning inom arbetsmiljöområdet.

Vi ger också konkreta tips som du kan ha nytta av i användandet av Balans i Tid.

LinkedIn

Vi prioriterar att säkra din data. Läs vår Integritetspolicy

Verktygen för välmående personal

Balans i Tid är ett enkelt och tidseffektivt verktyg som gör att du snabbt kan fånga upp signaler på en osund arbetsbelastning hos dina medarbetare.

Henric Hagelberg, Leg Psykolog, ger er en fördjupad introduktion till hur man kan använda sig av Balans i Tid.

Ett tips är att ni ser denna film tillsammans med era medarbetare inför uppstarten av att börja arbeta förebyggande på riktigt.

Appen - för anställda

Här kan alla anställda fylla i sin färg, se historik och åtgärder.

Fyll i färg

Med två knapptryck har användaren registrerat nuvarande arbetsbelastning. Beroende på chefens inställningar kan detta även visas för kollegorna med syfte att öka samarbetet i personalgrupper.

Se mål, rutiner och åtgärder

All information som användaren kan behöva finns på en och samma sida för en snabb och enkel överblick. Transparens är en viktig faktor för en god arbetsmiljö.

Påminnelse för registrering

Att fylla i färgen är extra svårt att komma ihåg när det är stressigt. Genom automatiska notiser när det är dags kan de anställda fokusera på sina arbetsuppgifter.

Adminpanelen - för chefer

Få en tydlig överblick över alla anställda och fånga snabbt upp personal som upplever hög arbetsbelastning och minska risken för sjukskrivningar.

Statistik

Följ upp, jämför och analysera! Med vårt statistikverktyg får du begriplig information som du t.ex. kan använda vid resurs- och verksamhetsplanering.

Åtgärder

Med Balans i Tid följer ett dokumentationssystem som ger möjlighet att skapa åtgärder för personal som upplever hög arbetsbelastning och riskerar sjukskrivning. Överenskomna åtgärder dokumenteras och finns lättillgängligt även i appen för den berörda personalen.

Feedback

Var med och påverka vad Balans i Tid ska utveckla härnäst. Skicka in alla era idéer eller förbättringsförslag via formuläret i adminpanelen.

Framtidens företagshälsovård

AIRHälsan ger er stöd och hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Samarbete

AIRHälsan har tillsammans med Balans i Tid tagit fram ett nytt och unikt sätt att leverera arbetsmiljötjänster.

Modern företagshälsovård

Arbetslivet har förändrats och därmed behöver företagshälsovården och dess leveranssätt också utvecklas och moderniseras. Därför har AIRHälsan och Balans i Tid tagit fram ett modernt och digitalt arbetssätt. Detta innebär att företag och verksamheter enkelt och effektivt kan fånga upp signaler på en osund och sund arbetsmiljö och snabbt få stöd via AIRHälsans tjänster.

Läs mer

Läs mer om AIRHälsan och vårt samarbete för att skapa hälsosamma företag.