Balans i Tid
Alla blogginlägg

Stora uppdateringar av Balans i Tid

Nu kommer äntligen de stora förändringar av chefens sida i Balans i Tid som vi arbetat hårt med att få fram. Du kommer bland annat att få snabbare och tydligare signaler på medarbetare i risk. Men också bättre och fler hjälptexter samt att kunna se trender på gruppers belastning

Tydligare signaler  

En viktigt del av Balans i Tid är att kunna fånga upp signaler på för hög arbetsbelastning. Du kommer nu att få signaler på medarbetare som befinner sig i riskområde och som har registrerat hög arbetsbelastning över tid. Detta för att tidigt kunna fånga upp en medarbetare och genom era åtgärder minska risk för ohälsa.  

 

Chefens sida 

Du kommer nu att tydligt kunna följa trender vecka för vecka, minskar eller ökar personalens upplevda arbetsbelastning? 

Statistiken är mer överskådlig och du kommer att kunna se vilka som svarat vad för respektive vecka genom att föra markören över respektive stapel. Du kommer också kunna se vilka som ej registrerat sin arbetsbelastning. 

 

Hjälptexter i verktyget 

Hjälptexter i verktyget har uppdaterats och lagts till där det tidigare saknades. Framför allt åtgärdssidan har fått mer information då vi ser vikten av att dokumentera åtgärder i samband med att chef har samtal med en medarbetare kring sin arbetsbelastning. Berörd medarbetare ser också den senaste åtgärden i sin app. På så vis blir det lättare att följa upp om åtgärder har genomförts och lett till önskad effekt. 

Avslutningsvis 

Vi hoppas att ni ska ha mycket nytta av dessa förbättringar av Balans i Tid.  

Inom kort kommer också möjligheten att skicka meddelande till chefen via appen, just nu går det att skicka meddelande om man är inloggad på en dator. 

David Jönsson

David Jönsson

Senaste nytt

Här hittar du allt ifrån tips & trix, nyheter och aktuella ändringar till djupgående artiklar kring arbetsmiljö och välmående.

Nyhetsbrev

Vi tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom forskning och gällande råd och rön. Via vårt nyhetsbrev får du som kund tillgång till artiklar och forskning inom arbetsmiljöområdet.

Vi ger också konkreta tips som du kan ha nytta av i användandet av Balans i Tid.

LinkedIn

Vi prioriterar att säkra din data. Läs vår Integritetspolicy

Verktygen för välmående personal

Balans i Tid är ett enkelt och tidseffektivt verktyg som gör att du snabbt kan fånga upp signaler på en osund arbetsbelastning hos dina medarbetare.

Henric Hagelberg, Leg Psykolog, ger er en fördjupad introduktion till hur man kan använda sig av Balans i Tid.

Ett tips är att ni ser denna film tillsammans med era medarbetare inför uppstarten av att börja arbeta förebyggande på riktigt.

Appen - för anställda

Här kan alla anställda fylla i sin färg, se historik och åtgärder.

Fyll i färg

Med två knapptryck har användaren registrerat nuvarande arbetsbelastning. Beroende på chefens inställningar kan detta även visas för kollegorna med syfte att öka samarbetet i personalgrupper.

Se mål, rutiner och åtgärder

All information som användaren kan behöva finns på en och samma sida för en snabb och enkel överblick. Transparens är en viktig faktor för en god arbetsmiljö.

Påminnelse för registrering

Att fylla i färgen är extra svårt att komma ihåg när det är stressigt. Genom automatiska notiser när det är dags kan de anställda fokusera på sina arbetsuppgifter.

Adminpanelen - för chefer

Få en tydlig överblick över alla anställda och fånga snabbt upp personal som upplever hög arbetsbelastning och minska risken för sjukskrivningar.

Statistik

Följ upp, jämför och analysera! Med vårt statistikverktyg får du begriplig information som du t.ex. kan använda vid resurs- och verksamhetsplanering.

Åtgärder

Med Balans i Tid följer ett dokumentationssystem som ger möjlighet att skapa åtgärder för personal som upplever hög arbetsbelastning och riskerar sjukskrivning. Överenskomna åtgärder dokumenteras och finns lättillgängligt även i appen för den berörda personalen.

Feedback

Var med och påverka vad Balans i Tid ska utveckla härnäst. Skicka in alla era idéer eller förbättringsförslag via formuläret i adminpanelen.

Framtidens företagshälsovård

AIRHälsan ger er stöd och hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Samarbete

AIRHälsan har tillsammans med Balans i Tid tagit fram ett nytt och unikt sätt att leverera arbetsmiljötjänster.

Modern företagshälsovård

Arbetslivet har förändrats och därmed behöver företagshälsovården och dess leveranssätt också utvecklas och moderniseras. Därför har AIRHälsan och Balans i Tid tagit fram ett modernt och digitalt arbetssätt. Detta innebär att företag och verksamheter enkelt och effektivt kan fånga upp signaler på en osund och sund arbetsmiljö och snabbt få stöd via AIRHälsans tjänster.

Läs mer

Läs mer om AIRHälsan och vårt samarbete för att skapa hälsosamma företag.