Balans i Tid
Alla blogginlägg

Skapa välmående arbetsplatser

Ny undersökning visar att en av tre har besvär som man kopplar till sitt arbete. Hög arbetsbelastning uppges vara den vanligaste orsaken.

Ohälsa i arbetslivet 

Antalet personer i arbetslivet som upplever besvär kopplat till sitt arbete fortsätter att öka. Många sjukskrivningar beror på att man upplever för hög arbetsbelastning. Med dagens tempo så har vi tendens att öka farten tills vi inte orkar mer och därmed riskera att bli sjuka av våra arbete.  

Chefers viktiga arbete 

Vi som chefer måste bli bättre på att tidigt fånga upp personal som upplever en ohållbar arbetssituation, men vi kan inte stanna där. Har jag fått en signal från en medarbetare så måste jag som chef också vara beredd på att åtgärda och hitta lösningar. Jag måste våga ta det där samtalet och öppna upp för en dialog med min personal.  

Vad är det värsta som kan hända? 

I ett samtal med en enskild medarbetare gäller det att jag kan lyssna in vad denna upplever och ta det på allvar. Jag måste också vara beredd på att klargöra vilka förväntningar och krav som jag har på medarbetaren. Är jag inte tydlig med vilka förväntningar jag har så är det svårt att veta vilket stöd som kan behövas för att min personal ska kunna utföra sitt arbete. Ibland hittar vi snabba lösningar på ett problem. Och många gånger så kanske det räcker att jag som chef visar att jag tar medarbetarens situation på allvar.  

Men vi kan också hamna i situationer där vi inte hittar en lösning på att gå vidare tillsammans och då behöver jag som chef hantera det. Det kan ju också vara så att medarbetaren inte är på rätt plats. 

Arbetsmiljöverkets undersökning 

Undersökningen som jag hänvisar till hittar ni i nedan länk. Vad kan vi göra för att vända denna trend? Balans i Tid är ett utmärkt verktyg för att fånga upp signaler och dokumentera åtgärder men det där samtalet måste du som chef alltid ta.  

En av tre har besvär av jobbet - Du&jobbet (duochjobbet.se) 

David Jönsson

David Jönsson

Senaste nytt

Här hittar du allt ifrån tips & trix, nyheter och aktuella ändringar till djupgående artiklar kring arbetsmiljö och välmående.

Nyhetsbrev

Vi tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom forskning och gällande råd och rön. Via vårt nyhetsbrev får du som kund tillgång till artiklar och forskning inom arbetsmiljöområdet.

Vi ger också konkreta tips som du kan ha nytta av i användandet av Balans i Tid.

LinkedIn

Vi prioriterar att säkra din data. Läs vår Integritetspolicy

Verktygen för välmående personal

Balans i Tid är ett enkelt och tidseffektivt verktyg som gör att du snabbt kan fånga upp signaler på en osund arbetsbelastning hos dina medarbetare.

Henric Hagelberg, Leg Psykolog, ger er en fördjupad introduktion till hur man kan använda sig av Balans i Tid.

Ett tips är att ni ser denna film tillsammans med era medarbetare inför uppstarten av att börja arbeta förebyggande på riktigt.

Appen - för anställda

Här kan alla anställda fylla i sin färg, se historik och åtgärder.

Fyll i färg

Med två knapptryck har användaren registrerat nuvarande arbetsbelastning. Beroende på chefens inställningar kan detta även visas för kollegorna med syfte att öka samarbetet i personalgrupper.

Se mål, rutiner och åtgärder

All information som användaren kan behöva finns på en och samma sida för en snabb och enkel överblick. Transparens är en viktig faktor för en god arbetsmiljö.

Påminnelse för registrering

Att fylla i färgen är extra svårt att komma ihåg när det är stressigt. Genom automatiska notiser när det är dags kan de anställda fokusera på sina arbetsuppgifter.

Adminpanelen - för chefer

Få en tydlig överblick över alla anställda och fånga snabbt upp personal som upplever hög arbetsbelastning och minska risken för sjukskrivningar.

Statistik

Följ upp, jämför och analysera! Med vårt statistikverktyg får du begriplig information som du t.ex. kan använda vid resurs- och verksamhetsplanering.

Åtgärder

Med Balans i Tid följer ett dokumentationssystem som ger möjlighet att skapa åtgärder för personal som upplever hög arbetsbelastning och riskerar sjukskrivning. Överenskomna åtgärder dokumenteras och finns lättillgängligt även i appen för den berörda personalen.

Feedback

Var med och påverka vad Balans i Tid ska utveckla härnäst. Skicka in alla era idéer eller förbättringsförslag via formuläret i adminpanelen.

Framtidens företagshälsovård

AIRHälsan ger er stöd och hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Samarbete

AIRHälsan har tillsammans med Balans i Tid tagit fram ett nytt och unikt sätt att leverera arbetsmiljötjänster.

Modern företagshälsovård

Arbetslivet har förändrats och därmed behöver företagshälsovården och dess leveranssätt också utvecklas och moderniseras. Därför har AIRHälsan och Balans i Tid tagit fram ett modernt och digitalt arbetssätt. Detta innebär att företag och verksamheter enkelt och effektivt kan fånga upp signaler på en osund och sund arbetsmiljö och snabbt få stöd via AIRHälsans tjänster.

Läs mer

Läs mer om AIRHälsan och vårt samarbete för att skapa hälsosamma företag.