Balans i Tid
Alla blogginlägg

Ny film från Balans i Tid

Nu kan vi glädjande berätta att vi har en ny film om Balans i tid. Syftet med filmen är att man inför uppstart av verktyget ska titta på filmen tillsammans med personalen så att man har en gemensam grund att stå på. Men såklart också för att få mer kunskaper inom området.

Filmens innehåll 

Henric Hagelberg som är legitimerad psykolog berättar om varför man bör arbeta med Balans i Tid och vilka vinster det finns med detta arbetssätt. Han tar upp olika perspektiv på individ, grupp- och organisationsnivå både utifrån personalens och ledningens sida. Vår önskan är att detta hjälper alla att förstå sin roll och ansvar gällande den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön. Diskutera hur ni tillsammans vill använda skattningarna för att på bästa sätt lyckas med att skapa en välmående arbetsplats. 

Filmrulle och klappa

Här hittar ni filmen 

Filmen hittar ni här Varför ska man undersöka upplevd arbetsbelastning , så ta en kik på den och tyck till, kan det vara något för er? Vi tycker att det är dags att slå hål på myten om att det ska vara svårt att arbeta förebyggande! Det går och Balans i Tid finns som ett stöd för er att skapa en god dialog med ert mest värdefulla redskap, er personal. 

Snabbt och enkelt utan långa bindningstider- tveka inte att kontakta oss för en digital visning av Balans i Tid. 

Ta hand om er! 

 

David Jönsson

David Jönsson

Senaste nytt

Här hittar du allt ifrån tips & trix, nyheter och aktuella ändringar till djupgående artiklar kring arbetsmiljö och välmående.

Nyhetsbrev

Vi tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom forskning och gällande råd och rön. Via vårt nyhetsbrev får du som kund tillgång till artiklar och forskning inom arbetsmiljöområdet.

Vi ger också konkreta tips som du kan ha nytta av i användandet av Balans i Tid.

LinkedIn

Vi prioriterar att säkra din data. Läs vår Integritetspolicy

Verktygen för välmående personal

Balans i Tid är ett enkelt och tidseffektivt verktyg som gör att du snabbt kan fånga upp signaler på en osund arbetsbelastning hos dina medarbetare.

Henric Hagelberg, Leg Psykolog, ger er en fördjupad introduktion till hur man kan använda sig av Balans i Tid.

Ett tips är att ni ser denna film tillsammans med era medarbetare inför uppstarten av att börja arbeta förebyggande på riktigt.

Appen - för anställda

Här kan alla anställda fylla i sin färg, se historik och åtgärder.

Fyll i färg

Med två knapptryck har användaren registrerat nuvarande arbetsbelastning. Beroende på chefens inställningar kan detta även visas för kollegorna med syfte att öka samarbetet i personalgrupper.

Se mål, rutiner och åtgärder

All information som användaren kan behöva finns på en och samma sida för en snabb och enkel överblick. Transparens är en viktig faktor för en god arbetsmiljö.

Påminnelse för registrering

Att fylla i färgen är extra svårt att komma ihåg när det är stressigt. Genom automatiska notiser när det är dags kan de anställda fokusera på sina arbetsuppgifter.

Adminpanelen - för chefer

Få en tydlig överblick över alla anställda och fånga snabbt upp personal som upplever hög arbetsbelastning och minska risken för sjukskrivningar.

Statistik

Följ upp, jämför och analysera! Med vårt statistikverktyg får du begriplig information som du t.ex. kan använda vid resurs- och verksamhetsplanering.

Åtgärder

Med Balans i Tid följer ett dokumentationssystem som ger möjlighet att skapa åtgärder för personal som upplever hög arbetsbelastning och riskerar sjukskrivning. Överenskomna åtgärder dokumenteras och finns lättillgängligt även i appen för den berörda personalen.

Feedback

Var med och påverka vad Balans i Tid ska utveckla härnäst. Skicka in alla era idéer eller förbättringsförslag via formuläret i adminpanelen.

Framtidens företagshälsovård

AIRHälsan ger er stöd och hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Samarbete

AIRHälsan har tillsammans med Balans i Tid tagit fram ett nytt och unikt sätt att leverera arbetsmiljötjänster.

Modern företagshälsovård

Arbetslivet har förändrats och därmed behöver företagshälsovården och dess leveranssätt också utvecklas och moderniseras. Därför har AIRHälsan och Balans i Tid tagit fram ett modernt och digitalt arbetssätt. Detta innebär att företag och verksamheter enkelt och effektivt kan fånga upp signaler på en osund och sund arbetsmiljö och snabbt få stöd via AIRHälsans tjänster.

Läs mer

Läs mer om AIRHälsan och vårt samarbete för att skapa hälsosamma företag.