Balans i Tid
Alla blogginlägg

Meddelandefunktion i Balans i Tid

Nu kommer möjligheten att skicka meddelande i samband med att man registrerar sin arbetsbelastning. Det är ett kort meddelande på max 280 tecken för de tillfällena när en färg inte säger tillräckligt mycket.

Nu kommer möjligheten att skicka meddelande i samband med att man registrerar sin arbetsbelastning. 

 

Förtydliga något kring din registrering  

  • Nu kan du som medarbetare skicka ett kort textmeddelande till din chef i samband med att du registrerar din färg. 
  • Detta kan du göra både via app och på websidan. 
  • Det är korta meddelande på max 280 tecken. 
  • Du som chef hittar meddelande på startsidan, inne på varje enskilds persons profil samt när man skapar åtgärder. 

Syftet med meddelandefunktion 

Syftet med att skicka meddelande är för att förtydliga något i samband med din registrering, ex “Jag har en högre belastning denna vecka men det ser ut att lugna ner sig nästa vecka” eller “Jag skulle vilja boka ett möte med dig för att få hjälp med prioriteringar”. 

På så vis får du som chef en ökad möjlighet att se om det är något som du bör agera på skyndsamt. Du som chef kan också tydligare se om det är något generellt som flera i arbetsgruppen kan behöva stöd med.  

 

Nyhetsbrev Balans i Tid 

Nu kommer vi att börja med att skicka nyhetsbrev från Balans i Tid. Anmäl dig här för att få lite uppdateringar då och då med sammanfattning om vad som händer: 

Balans i Tid — Nyhetsbrev 

 

Hoppas ni får mycket användning av denna nya funktionen och trevlig helg!
//Joel och alla andra på Balans i Tid 

Joel Jensen

Joel Jensen

Senaste nytt

Här hittar du allt ifrån tips & trix, nyheter och aktuella ändringar till djupgående artiklar kring arbetsmiljö och välmående.

Nyhetsbrev

Vi tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom forskning och gällande råd och rön. Via vårt nyhetsbrev får du som kund tillgång till artiklar och forskning inom arbetsmiljöområdet.

Vi ger också konkreta tips som du kan ha nytta av i användandet av Balans i Tid.

LinkedIn

Vi prioriterar att säkra din data. Läs vår Integritetspolicy

Verktygen för välmående personal

Balans i Tid är ett enkelt och tidseffektivt verktyg som gör att du snabbt kan fånga upp signaler på en osund arbetsbelastning hos dina medarbetare.

Henric Hagelberg, Leg Psykolog, ger er en fördjupad introduktion till hur man kan använda sig av Balans i Tid.

Ett tips är att ni ser denna film tillsammans med era medarbetare inför uppstarten av att börja arbeta förebyggande på riktigt.

Appen - för anställda

Här kan alla anställda fylla i sin färg, se historik och åtgärder.

Fyll i färg

Med två knapptryck har användaren registrerat nuvarande arbetsbelastning. Beroende på chefens inställningar kan detta även visas för kollegorna med syfte att öka samarbetet i personalgrupper.

Se mål, rutiner och åtgärder

All information som användaren kan behöva finns på en och samma sida för en snabb och enkel överblick. Transparens är en viktig faktor för en god arbetsmiljö.

Påminnelse för registrering

Att fylla i färgen är extra svårt att komma ihåg när det är stressigt. Genom automatiska notiser när det är dags kan de anställda fokusera på sina arbetsuppgifter.

Adminpanelen - för chefer

Få en tydlig överblick över alla anställda och fånga snabbt upp personal som upplever hög arbetsbelastning och minska risken för sjukskrivningar.

Statistik

Följ upp, jämför och analysera! Med vårt statistikverktyg får du begriplig information som du t.ex. kan använda vid resurs- och verksamhetsplanering.

Åtgärder

Med Balans i Tid följer ett dokumentationssystem som ger möjlighet att skapa åtgärder för personal som upplever hög arbetsbelastning och riskerar sjukskrivning. Överenskomna åtgärder dokumenteras och finns lättillgängligt även i appen för den berörda personalen.

Feedback

Var med och påverka vad Balans i Tid ska utveckla härnäst. Skicka in alla era idéer eller förbättringsförslag via formuläret i adminpanelen.

Framtidens företagshälsovård

AIRHälsan ger er stöd och hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Samarbete

AIRHälsan har tillsammans med Balans i Tid tagit fram ett nytt och unikt sätt att leverera arbetsmiljötjänster.

Modern företagshälsovård

Arbetslivet har förändrats och därmed behöver företagshälsovården och dess leveranssätt också utvecklas och moderniseras. Därför har AIRHälsan och Balans i Tid tagit fram ett modernt och digitalt arbetssätt. Detta innebär att företag och verksamheter enkelt och effektivt kan fånga upp signaler på en osund och sund arbetsmiljö och snabbt få stöd via AIRHälsans tjänster.

Läs mer

Läs mer om AIRHälsan och vårt samarbete för att skapa hälsosamma företag.