Balans i Tid
Alla blogginlägg

Balans i Tid på B2B-mässa i Malmö

I förra veckan hade vi en monter på B2B-mässan i Malmö. Vi träffade många trevliga och inspirerande företag som vi kunde nätverka med, hitta samarbete med samt potentiella kunder.

Mässan 

Vi gav företagen möjlighet att testa verktyget på plats. Vi fick mycket positiv feedback kring utformningen av Balans i Tid och dess syfte att förebygga att personal blir sjukskrivna. Vi hade också möjlighet att boka möten framåt. 

Nedan står Joel och jag i vår monter 

 

Balans i Tids senaste uppdatering 

Vi får mycket positiv feedback på våra senaste uppdateringar vilket är otroligt roligt. Vi arbetar hela tiden med att göra vår tjänst så bra och effektiv som möjligt. Vårt mål är att ni som användare inte ska ha personal som blir sjukskrivna av sitt arbete. Förebygg och fånga upp signaler i tid för att kunna sätta in åtgärder så vänder vi trenden kring ökade sjuktal kopplat till personalens arbetsbelastning. 

Kontakta oss för en visning 

David Jönsson

David Jönsson

Senaste nytt

Här hittar du allt ifrån tips & trix, nyheter och aktuella ändringar till djupgående artiklar kring arbetsmiljö och välmående.

Nyhetsbrev

Vi tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom forskning och gällande råd och rön. Via vårt nyhetsbrev får du som kund tillgång till artiklar och forskning inom arbetsmiljöområdet.

Vi ger också konkreta tips som du kan ha nytta av i användandet av Balans i Tid.

LinkedIn

Vi prioriterar att säkra din data. Läs vår Integritetspolicy

Verktygen för välmående personal

Balans i Tid är ett enkelt och tidseffektivt verktyg som gör att du snabbt kan fånga upp signaler på en osund arbetsbelastning hos dina medarbetare.

Appen - för anställda

Här kan alla anställda fylla i sin färg, se historik och åtgärder.

Fyll i färg

Med två knapptryck har användaren registrerat nuvarande arbetsbelastning. Beroende på chefens inställningar kan detta även visas för kollegorna med syfte att öka samarbetet i personalgrupper.

Se mål, rutiner och åtgärder

All information som användaren kan behöva finns på en och samma sida för en snabb och enkel överblick. Transparens är en viktig faktor för en god arbetsmiljö.

Påminnelse för registrering

Att fylla i färgen är extra svårt att komma ihåg när det är stressigt. Genom automatiska notiser när det är dags kan de anställda fokusera på sina arbetsuppgifter.

Adminpanelen - för chefer

Få en tydlig överblick över alla anställda och fånga snabbt upp personal som upplever hög arbetsbelastning och minska risken för sjukskrivningar.

Statistik

Följ upp, jämför och analysera! Med vårt statistikverktyg får du begriplig information som du t.ex. kan använda vid resurs- och verksamhetsplanering.

Åtgärder

Med Balans i Tid följer ett dokumentationssystem som ger möjlighet att skapa åtgärder för personal som upplever hög arbetsbelastning och riskerar sjukskrivning. Överenskomna åtgärder dokumenteras och finns lättillgängligt även i appen för den berörda personalen.

Feedback

Var med och påverka vad Balans i Tid ska utveckla härnäst. Skicka in alla era idéer eller förbättringsförslag via formuläret i adminpanelen.