Balans i Tid
Alla blogginlägg

Bakgrunden till Balans i Tid

Vi tycker att det ska vara enkelt och smidigt att använda sig av digitala arbetsmiljöverktyg och att de ska bidra till att arbetsklimatet faktiskt förbättras.

Hur det startade 

När vi skapade Balans i Tid var det utifrån att vi ville ha ett enkelt och tidseffektivt verktyg för att fånga upp signaler på personalens arbetsbelastning. Detta var också i samband med att den nya föreskriften kring organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) tillkom vilken förtydligade arbetsgivarens ansvar kring bland annat personalens arbetsbelastning. 

Vår erfarenhet 

Vi har lång erfarenhet av ledarskap från en rad olika typer av verksamheter, vi har arbetat mycket med arbetsmiljöfrågor och företagshälsa. Genom åren har vi testat olika typer av verktyg som är kopplade till arbetsmiljö. Det vi haft utmaningar med dessa är just att snabbt kunna göra en analys av gruppens svar samt att det ofta är tidskrävande att svara på för personalen. I en grupp på tio medarbetare svarar kanske åtta att de är nöjda med allt och två svarar med missnöje vilket leder till att jag får ett relativt högt medelvärde för gruppen. Som chef kan jag ju nöja mig med det och tycka det är ett bra resultat men riskerar också att få två medarbetare som blir sjuka av sin arbetsmiljö eller väljer att söka annat arbete. 

Chefens och personalens ansvar 

Det vi också ville få till var hur vi kan göra personalen mer delaktig. Chefen har alltid det övergripande ansvaret men även medarbetarna har ett ansvar utifrån de överenskommelser och skyddsåtgärder som finns. Alla verktyg kräver oavsett att jag som chef tar tag i de problem som uppkommer samt lyfter det som fungerar bra. Vår strävan har varit att skapa Balans i Tid utifrån att öka det kollegiala samarbetet och genom att kunna se varandras senaste registreringar också stötta varandra i det dagliga arbetet.  

Så varför tillkom då Balans i Tid? 

Vi tycker att det ska vara enkelt och smidigt att använda sig av digitala arbetsmiljöverktyg och att de ska bidra till att arbetsklimatet faktiskt förbättras. Alla på en arbetsplats har ett ansvar för att det ska fungera. Med vår erfarenhet av metodiken som ligger till grund för Balans i Tid så vet vi att det ger resultat.  

Tveka inte att kontakta oss för att se om Balans i Tid är något för ert företag. 

Allt gott!

 

David Jönsson

David Jönsson

Senaste nytt

Här hittar du allt ifrån tips & trix, nyheter och aktuella ändringar till djupgående artiklar kring arbetsmiljö och välmående.

Nyhetsbrev

Vi tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom forskning och gällande råd och rön. Via vårt nyhetsbrev får du som kund tillgång till artiklar och forskning inom arbetsmiljöområdet.

Vi ger också konkreta tips som du kan ha nytta av i användandet av Balans i Tid.

LinkedIn

Vi prioriterar att säkra din data. Läs vår Integritetspolicy

Verktygen för välmående personal

Balans i Tid är ett enkelt och tidseffektivt verktyg som gör att du snabbt kan fånga upp signaler på en osund arbetsbelastning hos dina medarbetare.

Henric Hagelberg, Leg Psykolog, ger er en fördjupad introduktion till hur man kan använda sig av Balans i Tid.

Ett tips är att ni ser denna film tillsammans med era medarbetare inför uppstarten av att börja arbeta förebyggande på riktigt.

Appen - för anställda

Här kan alla anställda fylla i sin färg, se historik och åtgärder.

Fyll i färg

Med två knapptryck har användaren registrerat nuvarande arbetsbelastning. Beroende på chefens inställningar kan detta även visas för kollegorna med syfte att öka samarbetet i personalgrupper.

Se mål, rutiner och åtgärder

All information som användaren kan behöva finns på en och samma sida för en snabb och enkel överblick. Transparens är en viktig faktor för en god arbetsmiljö.

Påminnelse för registrering

Att fylla i färgen är extra svårt att komma ihåg när det är stressigt. Genom automatiska notiser när det är dags kan de anställda fokusera på sina arbetsuppgifter.

Adminpanelen - för chefer

Få en tydlig överblick över alla anställda och fånga snabbt upp personal som upplever hög arbetsbelastning och minska risken för sjukskrivningar.

Statistik

Följ upp, jämför och analysera! Med vårt statistikverktyg får du begriplig information som du t.ex. kan använda vid resurs- och verksamhetsplanering.

Åtgärder

Med Balans i Tid följer ett dokumentationssystem som ger möjlighet att skapa åtgärder för personal som upplever hög arbetsbelastning och riskerar sjukskrivning. Överenskomna åtgärder dokumenteras och finns lättillgängligt även i appen för den berörda personalen.

Feedback

Var med och påverka vad Balans i Tid ska utveckla härnäst. Skicka in alla era idéer eller förbättringsförslag via formuläret i adminpanelen.

Framtidens företagshälsovård

AIRHälsan ger er stöd och hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Samarbete

AIRHälsan har tillsammans med Balans i Tid tagit fram ett nytt och unikt sätt att leverera arbetsmiljötjänster.

Modern företagshälsovård

Arbetslivet har förändrats och därmed behöver företagshälsovården och dess leveranssätt också utvecklas och moderniseras. Därför har AIRHälsan och Balans i Tid tagit fram ett modernt och digitalt arbetssätt. Detta innebär att företag och verksamheter enkelt och effektivt kan fånga upp signaler på en osund och sund arbetsmiljö och snabbt få stöd via AIRHälsans tjänster.

Läs mer

Läs mer om AIRHälsan och vårt samarbete för att skapa hälsosamma företag.